“Surround yourself with people who challenge you, teach you, and push you to be your best self.”

– Bill Gates

Process Portfolio

In mijn process portfolio staat van elk project omschreven hoe ik hiermee te werk ben gegaan. Dit zijn dus ook projecten waar ik zelf minder trots op ben of projecten die misschien niet helemaal gelukt zijn.

Showcase Portfolio

In mijn showcase portfolio staat al mijn werk waar ik trots op ben. Dit kan werk zijn die mij heeft helpen groeien. Of gave projecten die zijn ontstaan uit eigen initiatief.

About

Deze pagina gaat over mijn persoonlijke interesses, skills, en gegevens. Je zou deze pagina kunnen zien als een CV.