Keuzedeel


Gemaakt op: 05-09-2020 13:02

Interactive Instruction Development.


Beschrijving volgens site van het SintLucas: 


Je leert hierin hoe je vanuit een klantvraag met het inzetten van diverse technieken een interactieve instructie kunt maken. Dit doen we door vanaf het begin door de verschillende (ontwerp) fases te gaan en te leren hoe je door de brij van digitale mogelijkheden de juiste ingredienten samen kunt voegen om tot zinvolle oplossingen te komen die gebruikt kunnen worden om betere instructies te geven.